|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Факультети / Факультет післядипломної освіти

Факультет післядипломної освіти

Електронна адреса Друкувати PDF

О.Січкоріз


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69,
тел. +38 (032) 276-93-74
79010, м. Львів, вул. Мечникова, 10,
тел. +38 (032) 275-49-56

Інтернатура: +38 (032) 275-53-96

 

E-mail:


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Січкоріз Орест Євгенович
кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 • Коцай Богдан Романович, к.м.н., доц. кафедри педіатрії і неонатології ФПДО
 • Томків Василь Михайлович, к.м.н., доц. кафедри гігієни та профілактичної токсикології

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ

 

Інспектори: Баландюх Г.Я., Баландюх Н.Я., Ільницька І.Е., Козяк К.Я., Колач Т.С., Стебницька І.К., Стець Н.Є., Чернецька А.П., Юзвак Г.В.

 

До складу факультету входять: 

 1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
 3. Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО
 4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
 5. Кафедра медичної інформатики ФПДО
 6. Кафедра медичного права ФПДО
 7. Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
 8. Кафедра онкології і радіології ФПДО
 9. Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
 10. Кафедра організації і управління охороною здоров'я ФПДО
 11. Кафедра офтальмології ФПДО
 12. Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
 13. Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
 14. Кафедра променевої діагностики ФПДО
 15. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
 16. Кафедра сімейної медицини ФПДО
 17. Кафедра терапевтичної стоматології ФПДО
 18. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
 19. Кафедра урології ФПДО
 20. Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО
 21. Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
 22. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО  

Факультет післядипломної освіти організований у 1955 році. Сьогодні за структурою й об'ємом роботи факультет посідає третє місце серед установ післядипломної освіти після Київської та Харківської медичних академій післядипломної освіти. Він має у своєму складі три підрозділи: інтернатуру (первинну спеціалізацію), підрозділ підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців і госпрозрахунковий відділ.

На факультеті функціонують 21 кафедра та 16 курсів з філіями: 6 кафедр мають філії у м. Луцьку; кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини має філію у м. Трускавці. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики має філію у м.Рівному (на базі Діагностичного центру ім.Поліщука). Кафедри розташовані на базі клінік 8 обласних, 9 міських клінічних багатопрофільних і спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та 4 регіональних медичних центрів м. Львова, клінічної лікарні Львівської залізниці, 5 обласних і міських клінічних лікарень м. Луцька, 2 санаторіїв і бальнеологічної лікарні м. Трускавця.

На факультеті працюють 53 доктори наук та 213 кандидатів наук. Серед професорсько-викладацького складу факультету є 2 Заслужені діячі науки і техніки, 3 Заслужені працівники вищої школи, 2 дійсні члени Академії наук вищої школи, 5 дійсних членів інших галузевих академій, 7 заслужених лікарів України.

Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є:

 • первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації в інтернатурі;
 • отримання лікарем або провізором освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
 • перепідготовка лікаря (провізора) - спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) - спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
 • підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
 • стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
 • надання допомоги органам і закладам охорони здоров'я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти. 

Первинна спеціалізація в інтернатурі здійснюється за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців - за 82 спеціальностями. Контингент слухачів на всіх циклах навчання складає понад 11000 осіб. З них на циклах вторинної спеціалізації (перепідготовки) - 7,54%, на циклах тематичного удосконалення - 37,46%, на передатестаційних циклах - 44,5%, на циклах стажування - 10,5%.

З метою покращення професійної якості знань кафедрами і курсами факультету постійно проводиться значна робота з розробки та видання навчально-методичних матеріалів для інтернів і слухачів.

Значну роботу здійснюють кафедри щодо підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійних іспитів "Крок-3. Стоматологія", "Крок-3. Загальна лікарська підготовка","Крок-3. Лабораторна діагностика","Крок-3. Фармація". З цією метою підготовка розподілена на два блоки. Перший блок здійснюють на кафедрах, які задіяні на первинній спеціалізації (інтернатурі) (очна частина) шляхом щоденних претестувань з аналітичним розбором складних тестових завдань після проведення претестування. Другий блок здійснюється деканатом шляхом створення буклетів, які складаються за довільним вибором завдань з бази даних Центру тестування МОЗ України. Таких претестувань деканат проводить 10 під час очної частини навчання в інтернатур. Крім того інтерни користуються буклетами Центру тестування МОЗ України, які після завершення іспиту залишаються в деканаті. З метою інтенсифікування підготовки лікарів-інтернів, особливо тих, які перескладають іспит, спільно з відділом інформатизації нашого університету розроблена та впроваджена програмна платформа Модус, як дозволяє проводити підготовку дистанційно в он-лайн режимі.

На нашому факультеті працюють 6 кафедр (медичного права, онкологія та радіологія, психіатрії та психотерапії, реабілітації та нетрадиційної медицини, хірургії та ендоскопії, клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації) які МОЗ України визначило як опорні по післядипломній освіті за наступними спеціальностями: медичне право, онкологія, народна та нетрадиційна медицина, психотерапія, ендоскопія, клінічна фармація. Вище перелічені кафедри проводять велику науково-методичну роботу забезпечуючи розробкою відповідних програм (передатестаційних циклів, стажування та вторинної спеціалізації). Останнє оновлення програм проведено на засіданні Координаційної навчально-методичної ради з післядипломної освіти наприкінці 2015 року. Цими напрацюваннями користуються всі ВМ(Ф)НЗ України, які задіяні на післядипломній освіті.

Упродовж останніх трьох років було захищено 9 докторських дисертацій. Аспірантами, працівниками кафедр факультету, здобувачами та практичними лікарями захищено 33 кандидатських дисертації.

Колективи кафедр співпрацюють із зарубіжними партнерами. Членами Європейських або Міжнародних асоціацій або товариств та їх виконавчих комітетів. 

Напрямки та спеціальності післядипломної освіти 

 

- 1.doc
- 2.doc
Інтернатура

Одноразова матеріальна допомога