|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Проректор з науково-педагогічної роботи

Електронна адреса Друкувати PDF

Магльований Анатолій Васильович


ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

МАГЛЬОВАНИЙ Анатолій Васильович, академік Академії наук Вищої освіти України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, професор, доктор біологічних наук, заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, майстер спорту з важкої атлетики.

АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-77-02;
e-mail: 

НАПРЯМ: Гуманітарна освіта і виховання 

 

Народився 10 квітня 1955 року в с. Шипка (Молдова). Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури і спорту, спортивний факультет з відзнакою у 1980 р. У тому ж році був прийнятий на посаду викладача кафедри фізичного виховання і спортивної медицини Львівського державного медичного інституту (тепер Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького), де пройшов шлях від викладача (1980), старшого викладача (1983), доцента (1991), до професора (1995), академіка АН ВО України (2009), заслуженого професора ЛНМУ ім. Данила Галицького (2010), завідувача кафедри (1991 — 2015), професора кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (від 2015), Doctor Honoris Causa (Почесний доктор) Львівського державного університету фізичної культури (2016), проректор з науково-педагогічної роботи (від 1999).

Стажувався за спеціальностями: спортивна медицина у Ленінградському інституті вдосконалення лікарів (1986), лікарський контроль та лікувальна фізична культура, валеологія і фізичне виховання Одеському національному медичному університеті (1996) та Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м.Київ, 2001, 2011).

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню к. біол. н. зі спеціальності 01.00.13 “Нормальна фізіологія” у спеціалізованій вченій раді  Львівського державного медичного інституту, науковий керівник д. мед. н., професор Сафронова Г.Б.

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня д. біол. н. зі спеціальності 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології” у спеціалізованій вченій раді  інституту кібернетики ім. Глушкова НАН України, м. Київ, науковий консультант акад. НАМН України та НАН України, д. мед. н., проф. О. О. Навакатікян.

Професор Магльований А.В. - відомий український вчений, основними напрямами його наукової діяльності є медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, фізіологія фізичної та розумової діяльності людини, фізична реабілітація, валеологія, санологія. Обґрунтував, розробив і запровадив нові підходи щодо розвитку фізичної та розумової працездатності. Започаткував та активно впровадив систему керування комплексом організаційно-технічних заходів із взаємодії інфраструктур, що вирішують задачу діагностики функціональних взаємовідношень орґанізму та особистості на рівні окремих показників фізичної та розумової працездатності й особливостей рис характеру з метою керування ними засобами фізичних та спортивних вправ.

Є автором та співавтором близько 670 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, 3 підручників, 8 посібників, 27 монографій та книг, 16 патентів, 7 рацпропозицій, 2 інформаційних листів, 340 статей у виданнях, що входять до різних наукометричних баз даних.

Підготував 12 кандидатів та 2 докторів наук, є науковим керівником 3-х кандидатських (аспіранти ЛДУФк) та науковим консультантом 1 докторської дисертацій (здобувач ЛДУФк).

Професор Магльований А.В. є головним редактором газети «Альма-матер», членом редакційних колегій 8-ми наукових видань, 2-х спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, ряду проблемних комісій та галузевих робочих груп МОН України, Мінмолодьспорту України, головою міжвузівської науково-методичної комісії з питань фізичного виховання, спорту і здоров'я і та ін.

За особливі заслуги відзначений низкою нагород: знаком «Відмінник освіти України» (1995), Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (1999), орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (1999), відзнакою «Україна. Демократія. Свобода» (2000), медаллю Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2009), медаллю «20 років АН ВО України» (2012), відзнакою Смарагдовий Хрест «За футбольні заслуги» (2014), орденом Спасителя нашого Ісуса Христа (2015), почесною відзнакою «За заслуги у розвитку студентського спорту» (2016). Неодноразово нагороджений почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства молоді та спорту України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівського міського голови та ін.