|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Навчально-виробнича аптека

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м.Львів,  вул. Пекарська, 75

тел./факс: (032) 276-85-93

бухгалтер (032) 275-49-86

торговий зал (032) 276-83-45

 

ЗАВІДУВАЧ 

Фетько Микола Миколайович

 

ШТАТ АПТЕКИ

 • Яртим Любомир Іванович – провізор-завідувач аптечного пункту
 • Процах Людмила Володимирівна, Гудзь Наталія Іванівна – провізори-аналітики
 • Алексеєва Ганна Федорівна – провізор-технолог
 • Квасниця Ярослава Євгенівна, Пелехата Катерина Василівна, Піняжко Оксана Степанівна, Тібілов Михайло Петрович, Яртим Оксана Ярославівна – провізори
 • Паньків Любов Володимирівна – фармацевт
 • Фредлевич Тамара Борисівна – фасувальник
 • Антоняк Галина Василівна, Бакун Любов Йосипівна, Залізняк Христина Степанівна – молодші медичні сестри
 • Корабель Марія Іванівна – бухгалтер

 

Навчально-виробнича аптека є базою для:

 • проведення практичних занять і навчально-виробничої практики студентів;
 • проходження інтернатури для випускників фармацевтичних факультетів;
 • проведення наукових семінарів та конференцій, виставок, проведення апробації та впровадження в практику наукових досліджень у сфері фармації;
 • реалізація готових і екстемпоральних лікарських засобів. (Ліцензія: серія АВ №599038 від 22.05.2012 р.)  

Навчально-виробнича аптека створена згідно з наказом МОЗ України № 132 від.12.09.1991 р. відповідно до «Положення про діяльність навчально-виробничої аптеки», затвердженого ректором ЛНМУ 31 жовтня 2003 р.

Першим завідувачем навчально-виробничої аптеки був к.фарм.н. Володимир Степанович Комар

За його участі здійснювалося проектування, будівництво, оснащення першої в Україні навчально-виробничої аптеки.

Упродовж своєї діяльності навчально-виробнича аптека №1 кілька разів змінювала свою назву, організаційну структуру та підпорядкування.

1991 р. - Навчально-виробнича аптека Львівського медичного інституту.

1998 р. - Державне підприємство навчально-виробнича аптека Львівського державного медичного університету.

1999 р. - Структурний підрозділ навчально-виробнича аптека Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького

 В ці періоди навчально-виробнича аптека працює як госпрозрахункове підприємство в прямому підпорядкуванні МОЗ України.

У 2003 р. Міністерство охорони здоров’я України передало навчально-виробничу аптеку на баланс Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Від того часу НВА функціонує як структурний підрозділ Університету.

З 2006 р. навчально-виробничу аптеку очолює Фетько Микола Миколайович

  

З часу створення і до сьогодні НВА є серйозною навчально-виробничою базою, на якій здобувають знання та професійний досвід студенти-фармацевти.

 Пріоритетним напрямком підготовки висококваліфікованих спеціалістів в царині фармації стало закріплення теоретичних знань і практичних навичок в умовах діючого виробництва.

 Складовою частиною навчального процесу в аптеці є безпосередня присутність студента під час екстемпорального приготування ліків.

  

  Навчально-виробнича аптека пропонує широкий асортимент лікарських засобів, біологічно активні добавки, товари медичного та гігієнічного призначення.

  В аптеці запроваджена сучасна комп’ютерна мережева програма, яка дозволяє оперативно відслідкувати рух товару та вести бухгалтерський облік.

  Уся фармацевтична, наукова, навчально-методична діяльність в аптеці здійснюється в п’яти відділах: запасів, готових лікарських форм, рецетурно-виробничому, асептичному, безрецептурного відпуску.

  Кожен день з дев'ятої до двадцятої години для відвідувачів працює просторий торговий зал, де досвідчені провізори готові запропонувати необхідні ліки та проконсультувати щодо особливостей застосування того чи іншого препарату.

  Рецептурно-виробничий та асептичний відділи складають основну базу для приготування екстемпоральних лікарських форм та забезпечення лікувально-профілактичних установ стерильними лікарськими препаратами.

 

  Хімічний аналіз лікарських форм проводиться досвідченим провізором-аналітиком у контрольно-аналітичному кабінеті, який обладнаний сучасною вимірювальною технікою.

  У квітні 2011 року в приміщенні стоматологічного медичного центру ЛНМУ (м.Львів вул. Пекарська, 69а) відкрито аптечний пункт №1.