|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Вартість навчання для абітурієнтів 2018 року

There are no translations available.


В А Р Т І С Т Ь   О П Л А Т И
за навчання на 2018/2019 навчальний рік студентам,
які поступили на умовах контракту в університет
у 2018 році за ступенем магістр 


Спеціальність

Вартість першого року навчання – студенти-громадяни України (грн.)

Медицина

32 107

Педіатрія

31 229

Стоматологія

36 733

Фармація, промислова фармація

25 439

Фармація, промислова фармація
(заочна форма навчання)

 18 245

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 


Спеціальність

Вартість першого року навчання – студенти-громадяни України (грн.)

Медсестринство
(на основі базової загальної середньої освіти)

18 600

Медсестринство
(на основі повної загальної середньої освіти)

18 900

Університет має право змінювати плату за навчання не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік згідно ст. 73 Закону України Про вищу освіту”.

 

Банківські  реквізити ЛНМУ імені Данила Галицького

Одержувач: ЛНМУ імені Данила Галицького

Р/р 31254243101042

Банк: ДКСУ

МФО: 820172

ЗКПО: 02010793

Призначення платежу: оплата за навчання___________________    (ПIП студента)            

студента (студентки)  1-го курсу _________________________ факультету.  (назва факультету)

Мінімальна сума оплати 1 семестр навчання.


З усіх питань щодо укладання контрактів звертатись в економічний відділ +38(032) 275-77-43