|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Первинна профспілкова організація співробітників

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010 м.Львів, вул. Пекарська, 69

тел.: +38 (032) 275-77-03, 236-84-20

e-mail

 

ГОЛОВА ПРОФКОМУ

Корнієнко Григорій Ілліч

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 
ШТАТ КОМІТЕТУ

  • А. В. Фітькало — заступник голови
  • Л. Г. Васюта — головний бухгалтер  

Головним завданням роботи профспілкового комітету ЛНМУ імені Данила Галицького є захист прав та інтересів працівників Університету, покращення умов праці і побуту, організації санаторно-курортного лікування та відпочинку, медичного обслуговування і соціального страхування.

  

Профспілковий комітет діє відповідно до вимог Конституції України, законів «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», а також програмних документів і рішень профспілкових органів, статуту професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

  

Профспілковий комітет приділяє велику увагу складанню та захисту колективних договірних зобов’язань. Важелем у вирішенні всіх питань є підписання Колективної угоди між адміністрацією і профкомом, відповідно до Закону України «Про колективні договори й угоди». Угода, яку обговорюють і приймають делегати конференції трудового колективу, спрямована на вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників.