|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Юридичний відділ Університету

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

 

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69                              

тел.+38 (032) 236-84-36

e-mail: 

                                                                                  

ЮРИСКОНСУЛЬТ                                                

Мінаєв Михайло Георгійович 

ЮРИСТ

Онисько Ірина Костянтинівна 

НАПРЯМКИ  РОБОТИ ЮРИДИЧНОГО  ВІДДІЛУ:                                                                             

 

 • Здійснює методичне керівництво правовою роботою в  Університеті
 • Вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розробки відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності Університету
 • Бере участь у роботі щодо укладання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обгрунтованість, у розробці умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість
 • Контролює правильність і законність видання, зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані в Університеті
 • Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Університету, проектів нормативних актів, а також у розробці пропозицій для удосконалення діяльності Університету
 • Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб Університету з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві
 • Надає довідки і консультації працівникам та студентам Університету про поточне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру
 • Веде справи Університету у всіх державних, судових та інших органах
 • Систематизує в юридичному кабінеті матеріали поточного законодавства
 • Забезпечує дотримання службової та державної таємниці
 • Веде роботу з роз'яснення нового законодавства серед керівників структурних підрозділів Університету.