|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Перевід та поновлення на навчання

There are no translations available.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ

 ПИТАНЬ ПОНОВЛЕНЬ ТА ПЕРЕВОДІВ (документи подаються в канцелярію університету): 

1. Особи, які навчалися у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати такі документи:

 • заяву на ім'я ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з проханням про поновлення та зазначенням року відрахування;
 • медичну довідку (форма 086-о);
 • копію паспорта громадянина України.  

2. Особи, які навчалися в інших вищих медичних навчальних закладах, були відрахо­вані та бажають поновитися на навчання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повинні подати такі документи:

 • заяву на ім'я ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з проханням про зарахування на навчання;
 • академічну довідку (оригінал);
 • сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (оригінал);
 • медичну довідку (форма 086-о);
 • копію паспорта громадянина України. 

3.  Особи, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повинні подати такі документи:

 • заяву на ім'я ректора вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, з вказанням причини переводу та дозволом ректора на перевід, скріплену мокрою гербовою печаткою;
 • заяву на ім'я ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з проханням про перевід;
 • академічну довідку;
 • сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (копію, завірену у встановленому порядку);
 • медичну довідку (форма 086-о);
 • копію паспорта громадянина України.