|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Студентське самоврядування

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентська рада – це вищий виконавчий орган студентського самоврядування Університету, що діє у період між Конференціями студентів. 

  

 

 
АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Мечникова, 8а
email:
 
 
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Хобзей Богдан Павлович, студент медичного факультету №2
 
 
 
 

  
 
 
 

Склад Студентської ради  

 • Заступник голови Студентської ради з організаційних питань – Волошин Мар’яна, студентка 3 курсу медичного факультету №1
 • Заступник голови Студентської ради з виконавчих питань – Гасюк Олесь, студент 4 курсу медичного факультету №1
 • Секретар Студентської ради – Ріхтер Соломія, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з навчальної та наукової роботи – Лень Романна, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з соціального захисту та виховної роботи – Шепа Наталія, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з культурно-масової роботи – Гретченко Марта, студентка 3 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з побуту студентів – Шпита Павло, студент 4 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з міжвузівських та міжнародних зв’язків – Рудейко Леся, студентку 4 курсу стоматологічного факультету
 • Голова комісії з фізичного виховання та спорту – Макаровський Нестор, студент 1 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з інформації – Мірошнікова Софія, студентка 4 курсу медичного факультету №1
 • Громадський декан медичного факультету №1 – Даниляк Олег, студент 4 курсу медичного факультету №1
 • Громадський декан стоматологічного факультету – Гриньох Тереза , студентка 4 курсу стоматологічного факультету
 • Громадський декан медичного факультету №2 – Ковальчук Володимир, студент 6 курсу медичного факультету №2
 • Громадський декан фармацевтичного факультету – Легкобит Ірина, студентка 4 курсу фармацевтичного факультету 

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • працювати на студентів;
 • представляти й висловлювати позицію студентів;
 • репрезентувати студентську громаду в адміністрації ВНЗ й перед викладачами;
 • захищати права й інтереси студентства;
 • допомагати студентам вирішувати їхні проблеми; 
 • інформувати студентство;
 • сприяти створенню належних умов для навчання, проживання й відпочинку студентів;
 • організовувати позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

СС має такі повноваження:

 • вирішувати питання, що належать до компетенції СС;
 • ухвалювати рішення й вимагати їхнє виконання;
 • захищати права й інтереси студентів;
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою й оздоровчою базою ВНЗ;
 • мати доступ до інформації ВНЗ;
 • бути представленими у керівних органах ВНЗ;
 • самостійно вирішувати питання своєї діяльності.

СС має такі обов'язки:

 • працювати в інтересах студентів і для студентів;
 • представляти інтереси всіх студентів без винятку;
 • захищати права й інтереси студентів;
 • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про Студентське самоврядування ЛНМУ імені Данила Галицького;
 • виконувати рішення й вимоги вищих органів студентського самоврядування;
 • інформувати студентство;
 • звітувати перед студентством про свою діяльність. 

Сфери діяльності СС:

 • Дозвілля
 • Спорт
 • Житлово-побутовий напрямок
 • Студентські ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Навчальний процес
 • Права студентів
 • Допомога в організації гуртків та клубів за інтересами 

Комісії Студентської ради 

Комісія з навчальної та наукової роботи

 1. Участь у модернізації навчального процесу (навчальний план, рейтингова система).
 2. Участь у створенні бази електронних конспектів та методичних матеріалів.
 3. Участь в анкетуванні студентів.
 4. Участь у створення програми рейтингу кафедр і викладачів.
 5. Організація співпраці з проректором з науково-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.
 6. Організація зустрічей з професорами та доцентами університету.
 7. Організація контролю відвідування занять та успішності студентів.
 8. Співпраця з СНТ.

Комісія з культурно-масової роботи

 1. Проведення олімпіад.
 2. Проведення КВК.
 3. Організація благодійних заходів.
 4. Організація і проведення заходів дозвілля.

Комісія з побуту студентів

 1. Участь у вивченні побуту та умов проживання студентів у гуртожитках.
 2. Сприяння, при необхідності, заміни старих меблів та обладнання в гуртожитках.

Комісія з соціального захисту та виховної роботи

 1. Сприяння у покращенні функціонування студентського Санаторію-профілакторію.
 2. Організація співпраці з клубом “Милосердя”.
 3. Організація акцій до дня св. Миколая та Великодня.

Комісія з міжвузівських та міжнародних зв’язків

 1. Організація співпраці з ВНЗ Львова та України.
 2. Сприяння у залученні необхідних коштів для збільшення студентів до участі у міжнародних навчальних та наукових програмах.
 3. Організація роботи з визначення країн для участі студентів у міжнародних навчальних та наукових програмах і налагодження співпраці з іншими медичними вузами за межами України.

Комісія з фізичного виховання та спорту

 1. Сприяння у залученні коштів від громадських організацій, державних та приватних установ для  фінансової підтримки спортсменів університету.
 2. Сприяння у розвитку громадських спортивних клубів і залучення до них більшої кількості студентів.
 3. Організація футбольних зустрічей.

Комісія інформації

 1. Розміщення статей в Alma Mater.
 2. Розсилка інформації всім делегатам Студентської Ради.
 3. Співпраця з кафедрою медичної інформатики.
 4. Співпраця з прес-центром.