|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедри

Електронна адреса Друкувати PDF

Медичний факультет №1

 1. Кафедра акушерства і гінекології
 2. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології
 3. Кафедра дерматології, венерології
 4. Кафедра епідеміології
 5. Кафедра загальної гігієни з екологією
 6. Кафедра загальної хірургії
 7. Кафедра інфекційних хвороб
 8. Кафедра латинської та іноземних мов
 9. Кафедра нормальної анатомії
 10. Кафедра патологічної фізіології
 11. Кафедра педіатрії №1
 12. Кафедра сімейної медицини
 13. Кафедра радіології та радіаційної медицини
 14. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
 15. Кафедра травматології і ортопедії
 16. Кафедра хірургії №1
 17. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
 18. Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Медичний факультет №2

 1. Кафедра гістології, цитології та ембріології
 2. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
 3. Кафедра дитячої хірургії
 4. Кафедра ендокринології
 5. Кафедра клінічної імунології та алергології
 6. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 7. Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
 8. Кафедра мікробіології
 9. Кафедра нормальної фізіології
 10. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
 11. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2
 12. Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
 13. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я
 14. Кафедра педіатрії №2
 15. Кафедра фармакології
 16. Кафедра внутрішньої медицини №1
 17. Кафедра хірургії № 2

Стоматологічний факультет

 1. Кафедра неврології
 2. Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
 3. Кафедра ортопедичної стоматології
 4. Кафедра ортодонтії
 5. Кафедра оториноларингології
 6. Кафедра психіатрії, психології та сексології
 7. Кафедра стоматології дитячого віку
 8. Кафедра терапевтичної стоматології
 9. Кафедра внутрішньої медицини №2
 10. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Фармацевтичний факультет

 1. Кафедра біологічної хімії
 2. Кафедра біофізики
 3. Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
 4. Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
 5. Кафедра організації і економіки фармації
 6. Кафедра технології ліків і біофармації
 7. Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії
 8. Кафедра українознавства
 9. Кафедра фармакогнозії і ботаніки
 10. Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
 11. Кафедра філософії та економіки

Факультет післядипломної освіти

 1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
 3. Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО
 4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
 5. Кафедра медичної інформатики ФПДО
 6. Кафедра медичного права ФПДО
 7. Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
 8. Кафедра онкології і радіології ФПДО
 9. Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
 10. Кафедра організації і управління охороною здоров'я ФПДО
 11. Кафедра офтальмології ФПДО
 12. Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
 13. Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
 14. Кафедра променевої діагностики ФПДО
 15. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
 16. Кафедра сімейної медицини ФПДО
 17. Кафедра терапевтичної стоматології ФПДО
 18. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
 19. Кафедра урології ФПДО
 20. Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО
 21. Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
 22. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО