|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Підрозділи / Відділ лікувально-профілактичної роботи

Відділ лікувально-профілактичної роботи

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. +38 (032) 275-77-53

e-mail: 


Відповідальний за лікувально-профілактичну роботу 

Зінчук Олександр Миколайович

 


Діяльність лікувально-профілактичного відділу 

Спiвпраця клiнiчних кафедр Унiверситету iз закладами охорони здоров'я координується через лiкувальний вiддiл та координацiйнi ради та пов'язана з лiкувально-профiлактичними установами Львiвської та Волинської областей, а також з лiкувальною службою Львiвської залiзницi i територiальною курортною радою м.Трускавця. Спiльна дiяльнiсть iз зазначеними закладами регламентується положенням про клiнiчний лiкувальний заклад, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я, а також угодами медичних установ i Унiверситету, наказами Управлiнь охорони здоров'я обласних державних адмiнiстрацiй. Для вирiшення найважливiших питань охорони здоров'я регулярно проводяться спiльнi засiдання Вченої Ради Унiверситету i Колегiй Управлiнь охорони здоров'я Львiвської i Волинської обласних державних адмiнiстрацiй.

Постiйно проводиться робота з розширення iснуючих i освоєння нових клiнiчних баз. Освоюються нові клінічні бази у першу чергу за рахунок введення в дію нового корпусу університетської стоматологічної поліклініки, використання шпиталю прикордонних військ у м.Львові та Рівненського обласного діагностично-лікувального центру ім.В.Поліщука.

Регулярно здiйснюються виїзди в райони Львiвської i Волинської областей, особливо в радiацiйно-забрудненi, де на мiсцi надається консультативна допомога i проводяться конференцiї. Надання консультативної допомоги здiйснюється через 37 центрiв, що знаходяться на базах клiнiчних установ.

Зі створенням в Унiверситетi iнституту клiнiчної патологiї, посилилася взаємодiя кафедр i клiнiчних баз у питаннях аналiзу причин захворюваностi, дiагностики, материнської та дитячої смертностi. В iнститутi клiнiчної патологiї зараз працює 26 лiкарiв та 27 лаборантiв, здiйснюється значна лiкувально-дiагностична робота. Вищеозначений заклад функцiонує в тiснiй взаємодiї з кафедрами i клiнiчними базами з питань консультативно-дiагностичного процесу, проведення клiнiко-анатомiчних конференцiй, наукової роботи.

Разом з управлінням охорони здоров"я трьох областей виконується вченими нашого університету 10 національних програм. На базі обласного діагностичного лікувального центру відкрита перша кафедра університету в м.Рівному "Медичної діагностики та терапії ФПДО".

В Унiверситетi розробляються новi лiкувальнi технологiї, зокрема в роздiлi сiмейнiої медицини, сучаснi пiдходи до дiагностики i лiкування рефлюксної хвороби, методи дiагностичної та лiкувальної артроскопiї, ендопротезування кульшового суглобу, у стоматологiї з розробцки матерiалiв композицiйного, хiмiчного та свiтлового твердiння, iономерах, полiкарбоксилатних цементах. Розроблено остеогенну композицiю "Остеопор", а також композицiйну сумiш на основi кротонолактону.

Уперше апробовано лiкування алкогольної залежностi препаратом "Тетлонг 250". Розроблено i впроваджено метод дiагностики соматоформного персистуючого больового розладу, впроваджено синглетно-кисневу терапiю та черезшкiрну нефролiтотрипсiю. Розробленi методи лiкування туберкульозу у зв'язку з його патоморфозом. Впроваджено ряд методик у кардiологiї, дитячiй хiрургiї тощо

Кафедри факультетської хiрургiї, психiатрiї, дерматовенерологiї, пропедевтики внутрiшнiх хвороб, факультетської терапiї, ендокринологiї беруть участь в апробацiї лiкарських засобiв. Професорсько-викладацький склад здiйснює плановi лiкарськi консультацiї для працiвникiв i студентiв Унiверситету.

Спiвпраця Унiверситету з органами охорони здоров'я розширюється та вдосконалюється i в галузi управлiння охороною здоров'я, за рахунок рекомендацiй щодо реформування системи охорони здоров'я, з питань дiяльностi денних i домашнiх стацiонарiв у амбулаторно-полiклiнiчних закладах, впровадження i вдосконалення сiмейної медицини в практичну охорону здоров'я. У цьому напрямку робота проводиться з лiкувально-профiлактичними установами не тiльки Львiвської та Волинської областей, а також з Івано-Франкiвською, Чернiвецькою областями, Автономною Республiкою Крим.

Розширюється мiжнародна спiвпраця працiвникiв Унiверситету стосовно новiтнiх методiв дiагностики з лiкувальними центрами США, Канади, Францiї i Люксембургу; з сiмейної медицини - з унiверситетськими центрами США, Канади, Францiї i Люксембургу; з сiмейної медицини - з унiверситетськими центрами США, Великої Британiї, Нiмеччини, Бельгiї; з ендокринної хiрургiї - з Австрiєю, Польщею i Росiєю; з iмунологiчних методiв дослiдження - з США, Польщею, Бельгiєю,
Австрiєю, Нiмеччиною; у галузi внутрiшнiх хвороб - з Канадою, Нiмеччиною, Австрiєю; активiзувалися спiльнi роботи iз психiатрiї з Нiмеччиною.

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ 

КЛІНІЧНІ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ

Лікувальна діяльність здійснюється на 50 клінічних кафедрах, які розташовані у 87 лікувально-профілактичних закладах на базі яких розташовані клінічні кафедри в м. Львів, Рівне, Луцьк, Трускавець, Моршин Клінічні кафедри мають стаціонарну клінічну базу з ліжковим фондом 10286 ліжок, 9 поліклінічних відділень потужністю 3750 відвідувань за зміну. 

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр приймає участь у оглядах соціального незахищених груп, мешканців сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських бластей. 

Також університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових учасників АТО. Працівники клінічних кафедр виконують складні операційні втручання, приймають участь у лікуванні поранених, травмованих, організовує науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону. ЛНМУ імені Данила Галицького постійно співпрацює з ГУОЗ ОДА у областях Західного peгioнy України.

Лікувальною базою для студентів стоматологічного факультету є університетська стоматологічна поліклініка. 

Базами клінічних кафедр Університету є наступні установи у Львові:

 • Університетська студентська стоматологічна поліклініка;
 • Обласна клінічна лікарня;
 • Обласна дитяча клінічна лікарня;
 • Обласний клінічний діагностичний центр;
 • Обласний клінічний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи;
 • Обласна клінічна психіатрична лікарня;
 • Обласний державний наркологічний диспансер;
 • Регіональний клінічний фтізіопульмонологічний клініко-діагностичний центр;
 • Обласна клінічна дитяча спеціалізована лікарня;
 • Регіональний клінічний перинатальний центр;
 • Обласний клінічний ендокринологічний диспансер;
 • Обласний клінічний кардіологічний центр;
 • Онкологічний регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр;
 • Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер;
 • Обласна клінічна стоматологічна поліклініка;
 • Обласне клінічне бюро судово-медичної експертизи;
 • Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;
 • Міська інфекційна клінічна лікарня;
 • Міська дитяча клінічна лікарня;
 • Міський психоневрологічний диспансер;
 • Міська клінічна лікарня № 1 ім. Князя Лева;
 • Міська клінічна лікарня № 3;
 • Міська клінічна лікарня № 4;
 • Міська клінічна лікарня № 5;
 • Комунальна міська клінічна лікарня № 6, поліклінічне відділення;
 • Міська клінічна лікарня № 8;
 • Міський пологовий будинок № 1;
 • Комунальний міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер;
 • Міська клінічна поліклініка № 2;
 • Міська комунальна поліклініка № 4;
 • Державна комунальна міська клінічна поліклініка № 5;
 • Комунальна міська клінічна стоматологічна поліклініка № 4;
 • Клінічна лікарня Львівської залізниці;
 • Центральний шпиталь західного оперативного командування;
 • Госпіталь Державної прикордонної служби України.
У ТРУСКАВЦІ
 • Клінічний санаторій "Дніпро-Бескид";
 • Клінічний санаторій "Трускавець";
 • Клінічний санаторій "Перлина Прикарпаття";
 • Курортна поліклініка.
У ЛУЦЬКУ
 • Обласна клінічна лікарня;
 • Обласне клінічне дитяче територіальне об"єднання;
 • Обласна клінічна стоматологічна поліклініка;
 • Клінічна міська лікарня;
 • Міський клінічний пологовий будинок.
У РІВНОМУ
 • Обласний діагностично-лікувальний центр ім.В.Поліщука.
Важливі документи:

- Звіт з лікувально – профілактичної роботи кафедр:
- Атестація: