|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Державні стипендіати

Державні стипендіати

Електронна адреса Друкувати PDF
ГАНІТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ

Доктор медичних наук (1968), професор (1971),

дійсний член НТШ (1992), Лауреат Всеукраїнської премії імені Ів. Огієнка (2004), Почесний член Українського лікарського товариства (2005).

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Напрямки досліджень: Історія української медицини, холелітіаз, біологічні поверхнево-активні речовини.

У питаннях наукових контактів, співпраці, обміну літературою, подання матеріалів можна звертатися: Україна, 790015, м. Львів, вул. Боберського 19 м. 48,

тел. (032) 226-30-33,
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Біографічні дані:


Ярослав Ганіткевич, народився 9.07.1929 р. в м. Радехові Львівської області. Закінчив Львівський медичний інститут (1951), аспірант і асистент кафедри нормальної фізіології (1951 – 1956). Асистент і доцент кафедри нормальної фізіології Івано-Франківського медичного інституту (1956-1970); професор, завідувач кафедри фізіології Чернівецького університету (1970-1981), провідний науковий співробітник, керівник академічної лабораторії біотехнології, керівник лабораторії жовчокам`яної хвороби Львівського медичного університету (1989-1999). Найважливіші напрямки досліджень: жовч і жовчеві кислоти в патології і фізіології організму та жовчокам`яна хвороба (холелітіаз), мінералогічні та кристалографічні механізми розвитку жовчевих конкрементів як біомінералів, фізіологічна роль поверхневоактивних речовин, історія та відродження української медицини.

Був членом Наукової Ради з мембранології при АН СРСР, Наукової ради з фізіології при МВО УРСР, членом Національного комітету СРСР з поверхневоактивних речовин, членом ряду редколегій, учасником кількох десятків з`їздів, конгресів, симпозіумів з питань гепатології, гастроентерології, фізіологічної дії поверхневоактивних речовин, історії медицини та ін.

Розробив методи ранньої діагностики жовчокам`яної хвороби, запропонував два винаходи, на запрошення зарубіжних науковців і фундацій матеріали робіт представляв на міжнародних форумах з проблем гепатології в Берліні (1994), Фрайбургу (1997), Лейк-Таго (США, 1997), Базелі (1999), Сиктивкарі (Росія, 1996), Клужі (Румунія, 2000).

Засновник (1989) та перший голова Лікарської комісії відродженого Наукового товариства ім. Шевченка, ініціатор видання та редактор “Лікарського збірника”. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, з`їздів і конгресів з проблем розвитку та історії української медицини, опублікував понад 80 статей з проблем відродження та історії української медицини, про заборонених та репресованих українських вчених медиків, до відновлення в Україні університетської автономії: один із засновників і член президії Всеукраїнської асоціації істориків медицини, автор статей до ЕСУ.

Лауреат Всеукраїнської премії ім. Ів. Огієнка (за праці з розвитку і відродження української медицини, 2004), Почесний член Українського лікарського товариства у Львові (2005).

Зараз готує до друку 3-й том біобібліографічного довідника “Українські лікарі”, збирає матеріали про лікарів другої половини ХХ століття, які боролися і загинули за Україну, зазнали репресій, відстоювали свою гідність, мову і культуру в добу тоталітаризму, брали і беруть найбільш активну участь в розбудові Української Держави, в українських організаціях, в “Помаранчевій революції”.

Автор близько 350 наукових праць, в т.ч. автор і редактор 10 книг.

Найважливіші праці:
 • Нові аспети фізіології жовчевиділення (Огляд) // Фізіол. журнал АН УРСР. – 1975. –Т. 21. - № 5. – С.690-697.
 • Ганиткевич Я.В. (Отв.ред.). Физиологическая роль поверхностно-активных веществ. Всес. Симпозиум. Тезисы докладов. Черновцы, 1975.- 132 с.
 • Поверхневі явища в організмі та фізіологічне значення поверхнево-активних властивостей речовин // Х З`їзд Укр. фізіол. тов-ва. – Київ, 1977. – С. 75.
 • Влияние поверхностно-активных веществ на физиологические процессы и поверхностные явления в животном организме // VII Международный конгресс по ПАВ. Труды. Секция Д. - Москва, 1978. – С.203-217.
 • The Study of the Physiological effect of the Surface Active Substances // Detergents. – Munich, 1978. – Heft 3. - S.113-118.
 • Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии организма. Наукова думка. Київ, 1980. – 186 с.
 • Role of bile acids as a physiological substances in regulation of the organism function. 28 Intern. Congress of physiological science.. Abstr. Budapest, 1980.-P.426.
 • Клеточные и молекулярные механизмы физиологического действия желчных кислот // Успехи физиол. наук. 1984. – Т. 15. - № 4. – С. 46-67.
 • Ганиткевич Я.В., Карбач Я.И.Исследование желчи. Биохимические и биофизические методы. Высшая Школа.- Киев, 1985.-136 с.
 • Поверхностноактивные вещества микробного происхождения // Биотехнология. – 1988. – Т.IV. - № 5. – С. 54-63.
 • Лікарський збірник. Нова серія. НТШ у Львові. Голова редколегії - Я.Ганіткевич. Львів, 1991. – Т.1. - -136 с.
 • Євген Озаркевич ? один із засновників української медичної науки // Лікарська справа. – Київ, 1992. – № 6. – С. 103-105. Summary
 • Ганіткевич Я. (Гол. ред. і співавт.). Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження. Львів, Чикаго, 1994. – 328 с.
 • Ганіткевич Я. (Гол. ред.). Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн.2. Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю. Львів, Чикаго, 1996. – 448 с.
 • Fractal crystallization of bile components and its role in the formation of gallstones // XVII Congress and Gener. Assem. Of the IUCr. Acta Crystallografica. 1 Sept. 1996. Vol. A 52 (співавт.). Summary
 • Д-р Євген Озаркевич. Праці. Заг. редактор і упорядник – Я.Ганіткевич. - Львів, 1999. - 300 с.
 • Hanitkevych Y., Dyakiv V.а.о. May Immunoglobulines influence on stability of Bile and Evolution Gallstones? Immunologie und Leber. Basler Leberwoche 1999. Falk Symposium. Abstracts. Basel, 20 – 21 October 1999. - P.119
 • Володимир Підгаєцький - засновник першої в Україні наукової школи гіґієністів праці (до 110 роковин від народження) // AML. – VI. – № 4. – 2000. – С. 81-88. Анотація Summary PDF-format
 • Борняк У., Ганіткевич Я., Дяків В., Матковський О. Сегрегаційна стійкість жовчних камінців в умовах численної асоціації // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. - 2001. № 51, вип.2. - С.112–124. Анотація Summary
 • Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія // Львів: В-во НТШ і ін. 2002. - 542 с. Анотація
 • Автономія і самоврядування університетів: Європа та Україна // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Збірник наукових праць. Вип.2. Тернопіль-Севастополь-Суми, 2002 – С. 67-74.
 • До відновлення в Україні самоврядування і автономії університетів // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (Проблеми теорії і практики). Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції ( Львів, 4-5 березня 2002).- Львів, 2003. – С.320-327.
 • До становлення української історії медицини // Львівський медичний часопис. 2003. – Ч. 1. – С. 122-128.
 • Історія української медицини в датах та іменах. НТШ та ін. Львів, 2004.- 365 с. Анотація
 • Історія медицини. Підручник для студентів вищих медичних закладів Ш-ІV півня акредитації. Рекомендовано МОЗ України. Тернопіль. Лілея, 2004. – 246 с. (Співавтор – О.М.Голяченко).
 • Проблеми формування української історії медицини як науки і університетської дисципліни // Українська національна ідея: Здоров`я нації. Матер. Науково-практ. конф. Львів, 2004. – С. 107-115.
 • До відновлення в Україні самоврядування і автономії університетів // Національні інтереси. Серія – регіональна безпека держави. Вип.11.- Львів, 2004. – С. 101-109.
 • Професор Микола Корпан - лікар, що лікує президента Ющенка // "Ваше здоров'я" - № 7 (782). - 17.02 - 23.02.2005.
 • Література:
 • Пундій П. Проф. д-р Ярослав Ганіткевич (До 65-річчя з дня народження) // Свобода (Нью-Йорк). 1994, 11 лип.
 • Наукове товариство ім. Шевченка. Довідник. Львів, 1997.- С.37;
 • Ярослав Ганіткевич. Бібліографічний покажчик. Львів, 1999. – 63 с.;
 • Професор Ярослав Ганіткевич (До 70-річчя від дня народження). Лікарський збірник. Нова серія. Львів-Чикаго, 2000. – Том V1I. – С. 183-184.
 • Невтомний дослідник історії медицини // Аптека галицька. - №4 (143). – 2005.
 • Професору Ярославу Ганіткевичу – 75 років! // Укр. інформаційний бюлетень здоров`я. 2004. № 3.
 • Ярославу Ганіткевичу – 75 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – 2004. – червень-вересень, № 4 (42). – с. 71-74.
 • Віленський Ю. Ярослав Ганіткевич - лауреат премії ім. Івана Огієнка // "Ваше здоров'я" № 15 (741). - 15.04 - 21.04.2004.