|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Завідувачі кафедр / професори ЛНМУ

Електронна адреса Друкувати PDF

У цьому розділі подано наукові біографії професорів, керівників кафедр та інших підрозділів Львівського медичного університету за час його існування – від 1784 до наших днів. Загалом охоплено близько 700 найвідоміших постатей, що уособлюють різні періоди історії університету – австрійський, польський, німецький, радянський та український. Особливу увагу зосереджено на характеристиці сучасного науково-педагогічного потенціалу університету. Кожна стаття містить портрет ученого (якщо такий вдалося розшукати в архівних або бібліографічних джерелах), його коротку наукову біографію, стислу характеристику напрямів наукових досліджень та найвагоміших результатів, 5-10 основних публікацій, перелік джерел літератури чи електронних джерел інформації, що були використані при підготовці статті та дають змогу докладніше ознайомитися з кожною конкретною особою.

Основна інформація підготована за матеріалами книги «Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009. – Львів, Наутілус, 2009. – 472 с. Видання друге, доповнене і виправлене.», але решта - постійно оновлюється.