|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Підрозділи / Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. +380(32) 2600906, 786452, факс +380(32) 2600906

e-mail:

офіційний веб-сайт збірника: appm.meduniv.lviv.ua 

 

В.о. завідувача лабораторії — Зазуляк Тетяна Степанівна, ст.н.сп., к.біол.н.

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

ст.н.сп., к.біол.н. Зазуляк Т.С., ст.н.сп. Галушка О.І., ст.н.сп., к.біол.н. Туркіна В.А., ст.н.сп., к.хім.н. Де Агіар Даніель Ауріс Марія, н.сп. Паздерська І.Б., н.сп. Грушка О.І., н.сп. Шамлян О.В., м.н.сп. Альохіна Т.А., м.н.сп. Перейма І.В., м.н.сп. Шевчук Л.П., ст. лаб. Призиглей Г.В., н.сп. Стефанишин Ю.М., н.сп. Жук С.Ш., н.сп. Кузьмінов О.Б., ст.н.сп., к.мед.н. Брицька В.С., ст.н.с., ст.н.сп., к.фарм. н. Семенців Г.М., ст.н.сп., к.мед.н. Брейдак Ю.Г., інженер Дацюк Ю.Р.


ІСТОРІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького була створена у 1987 р.

На базі лабораторії проводились експериментальні дослідження токсичності цілого ряду пестицидів, а саме похідних бензімідазолу, дитіокарбаматів та комбінованих препаратів на їх основі, а також фосфорорганічних сполук (ФОС), синтетичних перитроїдів з обгрунтуванням гігієнічних нормативів у об’єктах навколишнього середовища.

У лютому 2002 р. створено об`єднаний підрозділ Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) та лабораторія промислової токсикології, структуру якого складають 6 секторів: методичний, фізіко-хімічних, радіометричних, токсикологічних, біохімічних та мікробіологічних досліджень. Науково-практичним напрямком діяльності лабораторії є дослідження полімерних композицій для поліграфічної промисловості, будівельного призначення, полімервмісних матеріалів, що застосовуються у інших сферах діяльності людини.

З 2005 р. в лабораторії розпочато новий напрямок досліджень – регламентування хімічних речовин у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств. Було обгрунтовано нормативи для L-лізину есцинату (ГДК 2,0 мг/м3, а, ІІІ кл. небезпеки, з позначкою «+»), ціанкобаламіну (ГДК 0,05 мг/м3, а, І кл. небезпеки, з позначкою «+»), вісмуту лимоннокислого (ГДК 1,0 мг/м3, а, ІІ кл. небезпеки, з позначкою «+»), прокаїну гідрохлориду (ГДК 0,5 мг/м3, а, ІІ кл. небезпеки, А), дифенілгідраміну гідрохлориду (ОБРВ 0,2 мг/м3, а, з позначкою «+»). Даний напрямок наукових досліджень отримав продовження у роботах з наукового обгрунтування гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони лоратадину, дезлоратадину, етилового ефіру а-бромізовалеріанової кислоти, антралю, які проводяться у лабораторії на даний час.

З 1997 р. спільно з кафедрою загальної гігієни лабораторія видає збірку наукових робіт "Актуальні проблеми токсикології і гігієни". Лабораторія здійснює фінансову та організаційну підтримку у проведенні наукових семінарів, конференцій, публікацій робіт, які присвячені проблемам гігієни і токсикології. Колектив лабораторії забезпечує методичний супровід науково-дослідних робіт кафедр і дисертацій, які виконують працівники Університету; виконання досліджень на замовлення підприємств та організацій м. Львова, Львівської області та суміжних областей (госпрозрахункова тематика), що ґрунтується на засадах самофінансування та самоокупності.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Біохімічні дослідження при різноманітних фізіологічних та патологічних станах
 • Імунологічні дослідження з визначенням показників клітинного імунітету
 • Токсиколого-гігієнічні дослідження з обґрунтуванням допустимого вмісту шкідливих речовин в об’єктах навколишнього середовища
 • Санітарно-хімічні дослідження з метою атестації робочих місць
 • Електронно-мікроскопічні дослідження біологічних об’єктів•
 • Мікробіологічні дослідження води, продуктів харчування, біологічного матеріалу тощо
 • Визначення фізико-хімічних показників води згідно з ГОСТ 2874 та ДСанПіН 2.2.4-1071-10
 • Дослідження продуктів харчування на відповідність МБТ №  5061-89, ГН. 6.6.1.1-130-2006, СанПіН 42-123-4089-86
 • Дослідження виробів з полімерних матеріалів на відповідність ГОСТ 22648-77, СанПіН 42-123-4240-86
 • Токсикологічні дослідження будівельних матеріалів, хімічних речовин, товарів побутової хімії з визначенням класу небезпеки
 • Радіологічні дослідження будівельних матеріалів, ґрунтів, продуктів харчування тощо

 

АТЕСТАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

Лабораторія атестована МОЗ України на право проведення таких досліджень:

 • токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних речовин і матеріалів, полімерних і синтетичних матеріалів та виробів побутового призначення; товарів побутової хімії, парфумерно-косметичної промисловості, засобів особистої гігієни, пестицидів, мінеральних та органічних добрив, рідких і побутових відходів, санітарно-гігієнічних досліджень факторів фізичної природи (шум, вібрація, параметри мікроклімату), хімічних матеріалів і речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах;
 • санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Лабораторія акредитована Держспоживстандартом України на право проведення вимірювань у сфері та поза сферою державного  метрологічного нагляду.

Лабораторія акредитована МОЗ України на право проведення досліджень щодо розробки та обґрунтування проектів гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді відкритих водоймищ, ґрунті, розробки хімічних методів досліджень.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА АПАРАТУРОЮ

Лабораторія забезпечена обладнанням (фотоелектроколориметри, газовий хроматограф «Кристал 2000», спектрометри енергії бета- та гама випромінювань «АКПС С», іверсійний полярограф «АВА-3», спектрофотометр СФ46, спектрофлуориметр марки «Hitachi» MPF-4, аналізатор імуноферментний GBS-STAT FAX 303 Plus, аналізатор вольтамперометричний АВА-3, анемометр TESTO 405, термогігрометр TESTO 610, мікроскоп електронний просвічуючий з автоматизованим мінералізатором «Темос-Експрес», іономіри, ваги, термостати тощо), які проходять метрологічний контроль, що дає змогу отримати достовірні результати наукових досліджень.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Співробітниками лабораторії опубліковано понад 50 статей у фахових виданнях. Видано 3 монографії: Рудник М.П. Шкідливі фактори поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю: Навчальний посібник / М.П. Рудник, Б.П. Кузьмінов. – Львів, 2007. – 272 с.; Кузьмінов Б.П. Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії: Навчальний посібник / Б.П. Кузьмінов, О.В. Мельніков. – Львів, 2008. – 126 с.; Кузьмінов Б.П. Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу / Б.П. Кузьмінов. – Львів, 2010. – 287 с. Методичні вказівки МВ № 8.8.2.4-097-02 Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві. Затв. Постановою Головного держ. сан. лікаря України № 40 від 13.12.2002 р., Державні санітарні норми та правила «Підприємства та організації поліграфічної промисловості» (затв. МОЗ України наказом № 932 від 19.12.2011 р.), Проект нормативно-правового документу «Державні санітарні правила і норми безпеки засобів особистої гігієни для здоров’я дітей та дорослих» та інформаційні листи: «Визначення вмісту серотоніну у крові за допомогою удосконаленої спектрофлуорометричної методики» Інформаційний лист № 140-2007; «Перелік шкідливих хімічних речовин, рівень міграції яких необхідно контролювати при проведенні санітарно-хімічних досліджень  полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів» Інформаційний лист № 11-2010.

У лабораторії підготовлено та захищено 4 кандидатських дисертації: Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві (умови праці, критерії безпеки, класифікація, контроль)» (Туркіна В.А., 2003 р.); «Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду «полікарбацин» і гігієна праці в умовах його виробництва та застосування» (Кокот В.Р., 2004 р.); «Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров'я дітей підгузників, виготовлених на основі полімерних матеріалів» (Зазуляк Т.С., 2007 р.); «Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів» (Брейдак Ю.Г., 2010 р.)  та одна докторська дисертація «Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема» (Кузьмінов Б.П., 2006 р.).