|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Факультети / Стоматологічний факультет

Стоматологічний факультет

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

 

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. +38 (032) 275-76-12

 

 

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

e-mail:

 

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 • Заступник декана - Синиця Володимир Валерійович,  кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
 • Заступник декана - Колісніченко Олександр Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку
 • Заступник декана з наукової роботи - Кухта Віктор Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології
 • Заступник декана з лікувальної роботи - Крупник Наталя Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
 • Заступник декана з виховної роботи - Гриновець Володимир Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
 • Відповідальний за дистанційне навчання - Малко Наталія Володимирівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри ортодонтії.

 

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ
Старші інспектори Мельничук Юлія Євгенівна, Лобур Олена Василівна.

Іспектор Мартонюк Ольга Зіновіївна. 

 

До складу факультету входять: 

 1. Кафедра неврології
 2. Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
 3. Кафедра ортопедичної стоматології
 4. Кафедра ортодонтії
 5. Кафедра оториноларингології
 6. Кафедра психіатрії, психології та сексології
 7. Кафедра стоматології дитячого віку
 8. Кафедра терапевтичної стоматології
 9. Кафедра внутрішньої медицини №2
 10. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Стоматологічний факультет як окремий підрозділ існує з 1958 р., однак ще у 1894 р. почалося викладання курсу стоматології студентам медичного факультету Львівського університету. Перша кафедра стоматології була заснована на базі стоматологічної амбулаторії, що діяла з 1905 р., у 1913 р. професором, доктором медичних наук, а в майбутньому - членом-кореспондентом АМН СРСР А. Цєшинським. Він керував кафедрою до 1941 р. Наукові дослідження його колективу отримали визнання далеко за межами Галичини. Після другої світової війни курсом стоматології при кафедрі шпитальної хірургії Львівського медичного інституту керував доктор медичних наук, професор О.В.Коваль, який в 1958 р. був одним активних засновників стоматологічного факультету, а також його деканом. У 1972 р. деканом стоматологічного факультету був обраний професор Є.В.Гоцко, з 1992 до 2004 р. деканат очолював професор І.М.Готь; зі 2004 р. до 2012 р. деканом був професор Р.М.Ступницький. З червня 2012 р. обов’язки декана виконує доцент, доктор медичних наук Р.З. Огоновський.

Стоматологічний факультет сьогодні нараховує 10 кафедр, з яких 4 профільні. Потенціал стоматологічних кафедр складають 13 професорів, 11 докторів медичних наук, 53 доценти, 84 кандидати наук, 45 асистентів. За 55 років тут отримали дипломи більш ніж 6500 лікарів-стоматологів, навчалися студенти з 47 країн світу. Зараз на стоматологічному факультеті навчається майже 1000 студентів, у тому числі близько 70 іноземців. Факультет проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми навчального плану за спеціальністю “Стоматологія”.
Базові знання студенти отримують на теоретичних і клінічних кафедрах упродовж перших двох курсів. Початкові медичні навички студенти засвоюють під час виробничої практики (по догляду за хворими та медсестринської) на базах клінічних кафедр та закладів охорони здоров’я Львівської, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей.
Студенти мають можливість проходити клінічну підготовку з використанням сучасних передових методик діагностики, профілактики та лікування хворих стоматологічного профілю. В навчальному, науковому лікувально-діагностичному процесі широко використовуються можливості сучасної комп’ютерної техніки та новітнього обладнання. Практичні навички і знання стоматолога набуваються студентами під час навчання на чотирьох профільних кафедрах упродовж наступних трьох років. Протягом навчання студенти складають ліцензійні тестові іспити: “Крок-1” на третьому та “Крок-2” на п’ятому курсі. Після складання державного комплексного практично-орієнтованого іспиту на п'ятому курсі та отримання диплому випускники продовжують навчання в інтернатурі за спеціальностю лікар-стоматолог. Кращі студенти, за рекомендацією Вченої ради університету, скеровуються для подальшого вдосконалення фахової майстерності в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі.

Наукові напрямки кафедр факультету:

 • Удосконалення методів лікування дітей з вродженими вадами верхньої губи та піднебіння, хворих з переломами щелеп, онкозахворюваннями, з питань остеогенезу (кафедра хірургічної стоматології).
 • Опрацювання та апробація методів лікування запальних захворювань пародонта лікарськими засобами пролонгованої дії (кафедра терапевтичної стоматології).
 • Ортопедичне лікування основних стоматологічних захворювань та розробка нових технологій і методів виготовлення зубних протезів (кафедра ортопедичної стоматології).
 • Епідеміологія стоматологічних захворювань у дітей та зв’язок порожнини рота із загальносоматичними захворюваннями, профілактика карієсу зубів (кафедра стоматології дитячого віку).
 • Удосконалення діагностики та розробка ефективних методів лікування патології середнього і внутрішнього вуха, природженої і набутої приглухуватості у дітей; вивчення стану середнього вуха у літей із природженими незрощеннями піднебіння і губи; розробка нових методів лікування алергічних і бактерійних риносинуситів патології лімфаденоїдного кільця глотки; вивчення епідеміології онкологічних захворювань лор-органів, удосконалення методів ранньої діагностики метастазів раку гортані, методів лікування; ощадлива хірургія на кістковому скелеті носа та приносових пазух; фітотерапія та рефлексотерапія запальних процесів верхніх дихальних шляхів та вуха (кафера оториноларингології).
 • Розробка нових оперативних втручань; пластична і реконструктивна хірургія; пересадка тканин; хірургічна анатомія кровоносної системи (кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії).
 • Обгрунтування та впровадження методів відновлювальної фізичної терапії патологічних процесів, що супроводжуються явищами іонної мембранопатії; дослідження клінічної ефективності нових психотропних препаратів; розробка тренінгів суспільних навиків у реабілітації пацієнтів із психічними розладами (кафедра психіатрії, психології та сексології).
 • Актуальні проблеми термінознавства в теорії і практиці викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах (кафедра іноземних мов).
 • Вивчення механізмів виникнення, розвитку і лікування вертеброгенних захворювань хребта, розсіяного склерозу; вивчення процесів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної активності крові при гострих порушеннях мозкового кровообігу та стану вегетативної нервової системи у працівників підприємств і мешканців територій, забруднених сполуками сірки (кафедра нервових хвороб).
 • Вивчення метаболізму ліпідів, формування адаптаційних реакцій в умовах гіпо- та гіперхолестеролемії (кафедра факультетської терапії).

Ліцензійні іспити Крок