|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Факультети / Фармацевтичний факультет

Фармацевтичний факультет

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська 69

тел. (факс): +38 (032) 275-77-34

+38 (032) 276-89-08 (заочна форма навчання)

E–mail:

 

Декан фармацевтичного факультету

Роговик Володимир Йосипович — кандидат фармацевтичних наук, доцент

 • Заступник декана – Федущак Андрій Львович, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації.
 • Заступник декана з наукової роботи – Воробець Наталя Миколаївна, доктор біологічних наук, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки
 • Заступник декана з виховної роботи – Вісьтак Марія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри біофізики.

Персонал деканату

  • Старший інспектор – Кожушко Оксана Василівна
  • Інспектор – Вергун Оксана Михайлівна
  • Інспектор – Ткачук Юліана Ігорівна
  • Методист – Демчук Оксана Михайлівна

     Підготовка нових кадрів для фармацевтичної галузі проводиться за двома спеціальностями - “Фармація” (очна та заочна форми навчання) та "Клінічна фармація".

      

     До складу фармацевтичного факультету входять:

     1. Кафедра біологічної хімії
     2. Кафедра біофізики
     3. Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
     4. Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
     5. Кафедра організації і економіки фармації
     6. Кафедра технології ліків і біофармації
     7. Кафедра токсикологічної та аналітичної хімії
     8. Кафедра українознавства
     9. Кафедра фармакогнозії і ботаніки
     10. Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
     11. Кафедра філософії та економіки

     Наукові напрямки кафедр факультету

     • Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність неконденсованих, конденсованих і макрогетероциклічних азолідонів та споріднених гетероциклічних систем (кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, кафедра фармакології).
     • Дослідження біологічно активних речовин лікарських рослин західного регіону з метою створення на їх основі нових лікарських засобів. Стандартизація лікарської рослинної сировини (кафедра фармакогнозії і ботаніки).
     • Обґрунтування складу, технології та дослідження лікарських засобів для застосування у медицині та ветеринарній практиці (технології ліків і біофармації).
     • Обґрунтування  нових  напрямків  концепції  розвитку лікарського  забезпечення  та розробки  моніторингових механізмів їх впровадження (кафедра ОЕФ).
     • Клініко-експериментальне обґрунтування моніторингу діагностики та лікування захворювань органів травної системи та гепатопатій (кафедра біохімії).
     • Хіміко-токсикологічне дослідження деяких лікарських препаратів та пестицидів (амітраз, дисульфідам, фенілін, фурагін, нонахлазин, сибазон) (кафедра токсикологічної та аналітичної хімії).
     • Застосування фізико-хімічних методів дослідження для аналізу лікарських засобів і забрудників зовнішнього середовища та QSAR-дослідження нових біологічно активних сполук (кафедра загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії).
     • Роль та місце клінічного провізора у підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України (кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації).
     • Філософська антропологія: сучасні підходи і проблеми (кафедра філософії та економіки).

     Закордонні партнери фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

     • Познаньський медичний університет імені Кароля Марцінковського (Польща)http://www.ump.edu.pl
     • Гданський медичний університет (Польща) – http://www.gumed.edu.pl
     • Люблінський медичний університет  імені проф. Ф. Скубішевського (Польща)http://www.am.lublin.pl
     • Седар-Сінайський медичний центр (Cedars-Sinai Medical Center) (Лос-Анджелес, США). Міжнародна програма з досліджень та інноваційного менеджменту, участь в консорціумі "Регіональна співпраця у галузях здоров'я, науки та технологій" - www.csmc.edu/innovationtechnology

     Основні етапи розвитку фармацевтичної освіти у м. Львові

     • XV ст. Відкриваються перші аптеки – осередки фармацевтичної освіти
     • 1609 р. Засновується перша професійна спілка аптекарів – аптекарський цех, який надавав дозвіл на професійну діяльність
     • 1784 р. На кафедрі природничої історії новоутвореного Львівського університету започатковується викладання основ фармацевтичної хімії і фармакогнозії та обладнується перша хімічна лабораторія (проф. Б. Шіверек) і фармакогностична колекція (Япроф. Б. Гакет)
     • 1853 р. Відкривається фармацевтичне відділення філософського факультету / фармацевтичний відділ медичного факультету (1930 р.) Львівського університету
     • 1939 р. Фармацевтичний відділ реорганізовується у фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту / медичного університету (1996 р.) / медичного університету імені Данила Галицького (1998 р.) / медичного університету імені Данила Галицького (2003 р.)
     • 1959 р. Розпочинається підготовка провізорів за заочною формою навчання
     • 1961 р. Розпочинається підготовка іноземних студентів
     • 1992 р. Відкривається перша в Україні навчально-виробнича аптека
     • 1998 р. Розпочинається підготовка студентів англійською мовою
     • 2001 р. Розпочинається підготовка клінічних провізорів
     • 2008 р. Вийшов у світ перший номер науково-практичного медико-фармацевтичного журналу «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація»

     Фармацевтичний факультет очолювали декани: проф. Я. Парнас (1939-41), проф. Т.Ф. Вільчинський (1944-47), доц. Г.О. Карпенко (1947-49), проф. М.В. Романов (1949-51), проф. В.П. Крамаренко (1951-65), проф. В.Т. Позднякова (1965-69), доц. С.С. Кирилюк (1969-72), проф. Б.С. Зіменковський (1972-79), проф. В.П. Музиченко (1979-90), проф. Т.Г. Калинюк (1990-2004), проф. Р.Б. Лесик (2004-14).