Відділ гуманітарної освіти і виховання

Print
There are no translations available.

Магльований Анатолій Васильович

 

АДРЕСА:  

79010, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 275-77-02
e-mail: 

ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, академік академії наук Вищої освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини

Профіль на Google.Академія

 


ШТАТ ВІДДІЛУ

Заступники деканів факультетів з виховної роботи:

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

До виховної роботи було залучено 448 кураторів академічних груп із 67 кафедр, 151 куратор з 12 кафедр для роботи зі студентами у гуртожитках, 156 кураторів з 22 кафедр ФПДО для роботи у групах, 20 кураторів для роботи у гуртожитках ФПДО та 27 кафедр для роботи зі студентами-іноземцями.

Координацію виховної роботи, діяльності колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, громадських організацій та об’єднань, музеїв, всеукраїнських університетських видань, а також проведення громадсько-політичних, національно-патріотичних, культурно-мистецьких виховних заходів в Університеті та за його межами здійснює відділ гуманітарної освіти і виховання та координаційна рада з виховної роботи під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи А.В. Магльованого.

Відділ гуманітарної освіти і виховання спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення виховної роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до цієї роботи деканів факультетів, членів координаційної ради з виховної роботи, Студентського самоврядування, профкому студентів, Студентського наукового товариства, студентів та кураторів.

В Університеті проводиться робота з виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високою культурою та духовними якостями, милосердям та гуманізмом, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення; з формування у студентів почуття духовності, художньо-естетичної, мовної, правової, трудової, екологічної та фізичної культури, любові до історичної спадщини України, Галичини тощо. 

ВИХОВНІ ТА ПАТРІОТИЧНІ ЗАХОДИ
 

Упродовж навчального року в Університеті продовжувалась робота з виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури.

До виховної роботи було залучено 653 куратора для роботи зі студентами у академічних групах та гуртожитках, курсантами ФПДО, іноземними студентами.

В Університеті успішно працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких 3 мають звання Народних. Крім того, до послуг студентів – 16 спортивних секцій 4 з них для іноземних студентів, 11 громадських оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубів, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Координацію діяльності колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, громадських організацій та об’єднань, музеїв, всеукраїнських університетських видань, а також проведення громадсько-політичних, національно-патріотичних, культурно-мистецьких виховних заходів в Університеті та за його межами здійснювали відділ гуманітарної освіти і виховання та координаційна рада з виховної роботи. 

Упродовж року в Університеті проведено 745 виховних та патріотичних заходів, серед яких:

 Упродовж року всі основні заходи з виховної роботи, які проводилися в Університеті та за його межами, висвітлювалися на офіційному веб-сайті ЛНМУ, у загальноукраїнських періодичних виданнях Університету – газетах «Alma Mater» і «Народне здоров’я», в обласних та всеукраїнських засобах масової інформації, у програмах Львівського телебачення «Семестр», «36,6» та ін.

Відділ гуманітарної освіти і виховання спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення виховної роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до цієї роботи деканів факультетів, членів координаційної ради з виховної роботи, Студентського самоврядування, профкому студентів, Студентського наукового товариства, студентів та кураторів. Виховання студентів покликане формувати у них соціальну активність, громадянську відповідальність і патріотизм, повагу до національної історичної та культурної спадщини, художньо-естетичну, мовну, правову, трудову, екологічну та фізичну культуру, високі моральні якості – передусім милосердя, співчутливість та доброту.

Відділом проводяться оперативні науково-теоретичні наради та методичні семінари з відповідальними за виховну роботу на кафедрах, кураторами, головами студентських рад і комендантами гуртожитків, огляди-конкурси для ознайомлення з умовами побуту і навчання студентів у гуртожитках, визначення кращої кімнати, поверху, поновлюється “дзеркало чистоти” тощо. 
Куратори груп і гуртожитків проводять із студентами лекції, семінари, бесіди з питань формування здорового способу життя, правової, духовної, художньо-естетичної, трудової і екологічної культури, поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу, державної символіки, до Конституції та законодавства України.

Підготовлено та видано методичні розробки для кураторів з проведення виховної роботи із студентами всіх курсів і слухачами ФПДО, тематичні плани лекцій, семінарів та бесід з націнального виховання, проводяться науково-практичні конференції під назвою “Сучасні аспекти виховного процесу у ВНЗ України” з виданням наукових матеріалів.
Працюють консультативні центри здорового способу життя, дискусійні клуби при гуртожитках, курси для кураторів: “Основи роботи куратора”, “Основи соціальної педагогіки і практичної психології”, поновлюється наочна агітація на кафедрах і в гуртожитках. 
Ведеться робота з покращення студентського самоврядування з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав і сприяння їх гармонійному розвитку, пожвавлена робота громадських деканів та студентських рад.

 

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ
 
 В Університеті працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких 3 мають звання народних. Найбільш популярними і знаними є такі колективи:
 
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ
 
 В Університеті працюють студентські громадські організації та об’єднання, найбільш активні з яких:
 

МУЗЕЇ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

Монографії:
 
 1. Професор Георгій Семенович Чучмай   лікар, вчений, педагог.  Зубачик В.М. Магльований А.В. Кухта С.Й. Цвих Л.О., Гриновець В.С. Монографія  (історичне видання), Львів: Видавництво “Ліга Прес”, 2006.  102  с.
 2. Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик. В. Зубчик, А. Магльований, В. Гриновець, С. Кухта. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,65 іл.
 3. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові. І.Готь, А.Магльований , В.Гриновець. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,60 іл.
 4. Михайло Васильович Даниленко ─   лікар, науковець, громадянин. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Львів, ПП “Кварт”, 2007-140 с.
 5. Становлення стоматологічного факультету у  Львові: професор Євстахій Володимирович Гоцко.  Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Ступницький Р.М., Готь І. М. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,48 іл.
 6. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Михайло Васильович Даниленко ─ лікар, науковець, громадянин.  -  Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 158 с.
 7. Магльований А.В, Зіменковський Б.С., Гриновець В.С., Ступницький Р.М., Готь І.М. Становлення стоматологічного факультету у Львові: професор Євстахій Володимирович Гоцко.   - Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 136 с.
 8. Ступницький Р.М., Магльований А.В, Гриновець В.С., Кухта В.С.  Стоматологічному факультетові у Львові – 50 років. Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 220 с.
 9. Магльований А.В., Монастирський В.А., Чоп’як В.В., Гриновець В.С., Шавалюк І.В. Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист. Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 158 с.
 10. Федорів Я.-Р. М., Магльований А.В., Гриновець В.С.  Професор Олійник Степан Федорович –  вчений,  педагог,  лікар.  Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 94 с.
 11. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С. Професор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор львівської медичної школи середини ХХ сторіччя. Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 83 с.
 12. Масний З.П. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині / Монографія. / «Передмова»  та розділ «Здоров’я – джерело сили людини» у співавторстві з Магльованим А.В.-с.3-4, 68-70.- Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2010.-74 с.
 13. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія / Дубина М. І., Магльований А.В.  [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України (Книга 2). - К. : Експрес-Поліграф, 2012. - 368 с. 
 14. Поняття здорового способу життя, оздоровче тренування / А.В. Магльований // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: [монографія; Акад. наук вищої освіти України (книга 2)]. – К.: Експрес- Поліграф, 2012. С. 76-112.
 15. Саналогия. Основы управления здоровьем :монография / Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, А.В.Магльований. – LAMBERT (Германия), 2012.- 404 с.
 16. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230. Історичне ювілейне видання. Б.Зіменковський, М.Гжегоцький, А.Магльований, О.Луцик, В.Гриновець, А.Гриновець // Зіменковський Б.C., Гжегоцький М.Р., Магльований А.В. і ін. ред. – Київ: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна» , 2014. - 295 с.
 


Положення про студентський гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (.pdf) 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ